Omgevingsvergunning verleend voor: Burg Lepelaarssingel 35 (2925 ES): het aan de voor- en achterzijde uitbreiden van de woning

3 mei 2022

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Burg Lepelaarssingel 35 (2925 ES): het aan de voor- en achterzijde uitbreiden van de woning (datum besluit: 21 april 2022, datum verzonden: 21 april 2022).