Omgevingsvergunning verleend voor: Ambachtstraat 8 (2922 CB): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

2 november 2022

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

Ambachtstraat 8 (2922 CB): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (datum besluit: 26 oktober 2022, datum verzonden: 26 oktober 2022).