Omgevingsvergunning aangevraagd voor Hoflaan 38 en 40 (2926 RC): het realiseren van een dakopbouw achter op de woningen

29 november 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Hoflaan 38 en 40 (2926 RC): het realiseren van een dakopbouw achter op de woningen (datum ontvangst: 16 november 2022).