Omgevingsvergunning Memlingstraat 2: het brandveilig gebruiken van de school

30 november 2021

Omgevingsvergunning 

Locatie:  Memlingstraat 2 (school)

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken op grond van artikel 6.14 van het Besluit omgevingsrecht en artikel 3:44 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat een omgevingsvergunning en een hogere waarden besluit is verleend voor:

  • het brandveilig gebruiken van de school op het perceel Memlingstraat 2 te Krimpen aan den IJssel.

(datum besluit: 24 november 2021, datum verzonden: 24 november 2021).