Omgevingsvergunning aangevraagd: Weegbree 115

14 maart 2023

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Weegbree 115, (2923 GL): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (datum ontvangst: 23 februari 2023).