Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Zwaneneiland: het vervangen van de Buiten Voorziening Oudere Jeugd

15 maart 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Zwaneneiland: het vervangen van de Buiten Voorziening Oudere Jeugd (datum ontvangst: 4 maart 2022).