Omgevingsvergunning aangevraagd voor Zomereik 82 (2925 CZ): Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

13 september 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Zomereik 82 (2925 CZ): Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. (datum ontvangst: 5 september 2022).