Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Zandrak 66 (2924BC): het plaatsen van brandschermen in het gebouw

11 januari 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Zandrak 66 (2924BC): het plaatsen van brandschermen in het gebouw (datum ontvangst: 28 december 2021).