Omgevingsvergunning aangevraagd voor Wilgenhof 5 (2922 EZ): het realiseren van een uitbouw aan de voorzijde van de woning

9 september 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Wilgenhof 5 (2922 EZ): het realiseren van een uitbouw aan de voorzijde van de woning (datum ontvangst: 30 augustus 2022).