Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Wethouder Brouwerstraat 5 (2922XN): het vervangen van de kozijnen en gevelbekleding aan de straatzijde

1 februari 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

 Wethouder Brouwerstraat 5 (2922XN): het vervangen van de kozijnen en gevelbekleding aan de straatzijde (datum ontvangst: 24 januari 2022)