Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Weegbree 22 (2923 GM): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

30 juni 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Weegbree 22 (2923 GM): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (datum ontvangst: 22 juni 2022).