Omgevingsvergunning aangevraagd voor Waalstraat 23 (2921 XN): het realiseren van een dakopbouw aan de voor- en achterzijde van de woning

27 december 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Waalstraat 23 (2921 XN): het realiseren van een dakopbouw aan de voor- en achterzijde van de woning (datum ontvangst: 20 december 2022).