Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Violier 10 (2925TE): het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning

25 januari 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Violier 10 (2925TE): het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (datum ontvangst: 14 januari 2022).