Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Vicenza 1 (2921 BL): het wijzigen van de reeds vergunde luchtbehandelingsinstallatie op het dak

21 april 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Vicenza 1 (2921 BL): het wijzigen van de reeds vergunde luchtbehandelingsinstallatie op het dak ban het kerkgebouw (datum ontvangst: 8 april 2022).