Omgevingsvergunning aangevraagd voor Veld en Beemd 22 (2923 ES): het realiseren van een dakopbouw op de woning

24 mei 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Veld en Beemd 22 (2923 ES): het realiseren van een dakopbouw op de woning (datum ontvangst: 12 mei 2022).