Omgevingsvergunning aangevraagd voor Van Utrechtweg 5 (2921 LN): het plaatsen van een loods

24 januari 2023

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Van Utrechtweg 5 (2921 LN): het plaatsen van een loods (datum ontvangst: 17 januari 2023).