Omgevingsvergunning aangevraagd voor Van Polanenweg 7 (2921 LT): milieuneutraal wijzigen, Storm Cleaning BV

10 januari 2023

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Van Polanenweg 7 (2921 LT): milieuneutraal wijzigen, Storm Cleaning BV (datum ontvangst (5 december 2022).