Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Van Ostadelaan 71 (2923AK): het plaatsen van een bredere dakkapel aan de voorzijde van de woning

11 januari 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Van Ostadelaan 71 (2923AK): het plaatsen van een bredere dakkapel aan de voorzijde van de woning (datum ontvangst: 31 december 2021).