Omgevingsvergunning aangevraagd voor Van Nassauweg 11 (2921 LX): het plaatsen van 3 roldeuren, het aanleggen van uitritten en het verstevigen van een deel van de vloer in de bedrijfshal

12 oktober 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Van Nassauweg 11 (2921 LX): het plaatsen van 3 roldeuren, het aanleggen van uitritten en het verstevigen van een deel van de vloer in de bedrijfshal (datum ontvangst: 4 oktober 2022).