Omgevingsvergunning aangevraagd voor Van Eijcklaan 16 (2923 AH): het realiseren van een inrit links van de woning

18 oktober 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Van Eijcklaan 16 (2923 AH): het realiseren van een inrit links van de woning (datum ontvangst: 12-10-2022).