Omgevingsvergunning aangevraagd voor Tuinstraat 18 (2921 XK): het gedeeltelijk verhogen van de nok aan de achterzijde van de woning

13 december 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Tuinstraat 18 (2921 XK): het gedeeltelijk verhogen van de nok aan de achterzijde van de woning (datum ontvangst: 2 december 2022).