Omgevingsvergunning aangevraagd voor Trimbaanpark: het verspreiden van baggerspecie uit de sloten

6 juli 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Trimbaanpark: het verspreiden van baggerspecie uit de sloten (datum ontvangst 14 juni 2022).