Omgevingsvergunning aangevraagd voor Treviso 27 (2921 BJ): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

7 februari 2023

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Treviso 27 (2921 BJ): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (datum ontvangst: 28 januari 2023).