Omgevingsvergunning aangevraagd voor Tienkamp 2 (2924 VC): het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning

21 december 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Tienkamp 2 (2924 VC): het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning (datum ontvangst: 10 december 2022).