Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Tienkamp 2 (2924 VC): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

29 maart 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Tienkamp 2 (2924 VC): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (datum ontvangst: 17 maart 2022).