Omgevingsvergunning aangevraagd voor Stormsweg 9 (2921 LZ): het realiseren van 6 extra bedrijfsunits in het bestaande gebouw met het aanbrengen van gevelwijzigingen

1 februari 2023

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Stormsweg 9 (2921 LZ): het realiseren van 6 extra bedrijfsunits in het bestaande gebouw met het aanbrengen van gevelwijzigingen (datum ontvangst: 23 januari 2023).