Omgevingsvergunning aangevraagd voor Stormsweg 9 (2921 LZ): herontwikkeling van het bedrijfsgebouw in 7 units voor lichte industrie

9 juni 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Stormsweg 9 (2921 LZ): herontwikkeling van het bedrijfsgebouw in 7 units voor lichte industrie (datum ontvangst: 25 mei 2022).