Omgevingsvergunning aangevraagd voor Steenbakkersstraat 13 (2922 XJ): het uitbreiden van de woning aan de achterzijde

14 juni 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Steenbakkersstraat 13 (2922 XJ): het uitbreiden van de woning aan de achterzijde (datum ontvangst: 3 juni 2022).