Omgevingsvergunning aangevraagd voor Sportsingel 26 (2924 XN): het verbreden van de dakkapel aan de voorzijde van de woning

18 oktober 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Sportsingel 26 (2924 XN): het verbreden van de dakkapel aan de voorzijde van de woning (datum ontvangst: 6 oktober 2022).