Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Schoverzeil 26 (2924BT): het plaatsen van een tuinhuis in de achtertuin

15 februari 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Schoverzeil 26 (2924BT): het plaatsen van een tuinhuis in de achtertuin (datum ontvangst: 7 februari 2022).