Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Schouw 22 (2924 TL): het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning

4 oktober 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Schouw 22 (2924 TL): het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (datum ontvangst: 22 september 2022).