Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Schoutstraat 26 (2922 VV): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

24 juni 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Schoutstraat 26 (2922 VV): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (datum ontvangst: 9 juni 2022).