Omgevingsvergunning aangevraagd voor Schaardijk 13 (nabij) (2921 LG): het verlengen van de tijdelijke vergunning voor het plaatsen van een Romneyloods t/m 2025

25 oktober 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Schaardijk 13 (nabij) (2921 LG): het verlengen van de tijdelijke vergunning voor het plaatsen van een Romneyloods t/m 2025 (datum ontvangst: 14 oktober 2022).