Omgevingsvergunning aangevraagd voor Rubenslaan 4 (2923 BJ): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde op de woning

6 december 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Rubenslaan 4 (2923 BJ): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde op de woning (datum ontvangst: 25 november 2022).