Omgevingsvergunning aangevraagd voor Rotterdamseweg 5 (2922 AM): het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning

2 augustus 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Rotterdamseweg 5 (2922 AM): het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (datum ontvangst: 11 juli 2022).