Omgevingsvergunning aangevraagd voor Rode Klaver 1 (2923 GH): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

14 februari 2023

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Rode Klaver 1 (2923 GH): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (datum ontvangst: 4 februari 2023).