Omgevingsvergunning aangevraagd voor Ratelaar 28 (2923 GE): het plaatsen van een rookgaskanaal langs de gevel van de woning

7 februari 2023

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Ratelaar 28 (2923 GE): het plaatsen van een rookgaskanaal langs de gevel van de woning (datum ontvangst: 30 januari 2023).