Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Raadhuisplein: het plaatsen van een vrijheidskunstwerk op het Raadhuisplein

15 maart 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Raadhuisplein: het plaatsen van een vrijheidskunstwerk op het Raadhuisplein (datum ontvangst: 3 maart 2022).