Omgevingsvergunning aangevraagd voor Project Centrum-Zuid (sectie A, nr. 9639): het plaatsen van twee putbehuisingen van een open bodem energiesysteem

7 februari 2023

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Project Centrum-Zuid (sectie A, nr. 9639): het plaatsen van twee putbehuisingen van een open bodem energiesysteem (datum ontvangst: 31 januari 2023).