Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Praam 7 (2924TK): het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

1 maart 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Praam 7 (2924TK): het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (datum ontvangst: 23 februari 2022).