Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Populierenlaan 29 (2925 CP): het realiseren van een gesloten ruimte door het plaatsen van garagedeuren

22 maart 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Populierenlaan 29 (2925 CP): het realiseren van een gesloten ruimte door het plaatsen van garagedeuren (datum ontvangst: 15 maart 2022).