Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Populierenlaan 117 (2925CR): het plaatsen van een dakopbouw op de woning

15 februari 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Populierenlaan 117 (2925CR): het plaatsen van een dakopbouw op de woning (datum ontvangst: 3 februari 2022).