Omgevingsvergunning aangevraagd voor Pluim-Es 70 (2925 CN): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

24 mei 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Pluim-Es 70 (2925 CN): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (datum ontvangst: 12 mei 2022).