Omgevingsvergunning aangevraagd voor Pluim-es 42 (2925 CM): het realiseren van twee doorbraken in de woning

17 januari 2023

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Pluim-es 42 (2925 CM): het realiseren van twee doorbraken in de woning (datum ontvangst: 6 januari 2023).