Omgevingsvergunning aangevraagd voor Perceel: sectie A, perceel .07456.: het realiseren van een fietsbrug tussen de Vincent van Goghlaan en de Ouverturelaan over de sloot

21 december 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Perceel: sectie A, perceel .07456.: het realiseren van een fietsbrug tussen de Vincent van Goghlaan en de Ouverturelaan over de sloot (datum ontvangst: 12 december 2022).