Omgevingsvergunning aangevraagd voor Perceel KPN02 sectie A, nr 9640, 9641 en 9643: Project “Centrum Zuid” het realiseren van twee appartementsgebouwen C (45 app.) en D (54 app.) bij de Nieuwe Tiendweg

13 december 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Perceel KPN02 sectie A, nr 9640, 9641 en 9643: Project “Centrum Zuid” het realiseren van twee appartementsgebouwen C (45 app.) en D (54 app.) bij de Nieuwe Tiendweg (datum ontvangst 2-12-2022).