Omgevingsvergunning aangevraagd voor Perceel: KPN02 sectie A, nr. 05286: “Project Centrum Zuid” het realiseren van een gebouw met 46 appartementen met parkeergarage

24 mei 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Perceel: KPN02 sectie A, nr. 05286: “Project Centrum Zuid” het realiseren van een gebouw met 46 appartementen met parkeergarage (bij de Boerhaavelaan (Blok B) (datum ontvangst: 13 mei 2022).