Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Parkzoom 39 (2922CT): het vervangen van de kozijnen aan de voorzijde van de woning

22 februari 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Parkzoom 39 (2922CT): het vervangen van de kozijnen aan de voorzijde van de woning (datum ontvangst: 9 februari 2022).