Omgevingsvergunning aangevraagd voor Parkzoom 33 (2922 CT): het vervangen van de kozijnen aan de voorzijde van de woning

6 juli 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Parkzoom 33 (2922 CT): het vervangen van de kozijnen aan de voorzijde van de woning (datum ontvangst: 27 juni 2022).