Omgevingsvergunning aangevraagd voor Parkzoom 15 (2922 CT): het isoleren van het dak en het aanbrengen van nieuwe dakpannen en een dakkapel aan de voorzijde op de woning

14 februari 2023

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Parkzoom 15 (2922 CT): het isoleren van het dak en het aanbrengen van nieuwe dakpannen en een dakkapel aan de voorzijde op de woning (datum ontvangst: 2 februari 2023).